barn hälsa

Vad är Aspergers syndrom? Symtom, orsaker och behandlingar.

Anonim

Aspergers syndrom

En typ av genomgripande utvecklingsstörning (PDD) är känd som Aspergers syndrom, det kallas också Aspergers sjukdom. Pervasiv utvecklingsstörning (PDD) är ett tillstånd som innebär fördröjning i utvecklingen av en person som grundläggande färdigheter, misslyckas med att kommunicera ordentligt, använda fantasi och mycket mer.

Denna sjukdom är ganska lik Autism. Autism är en annan typ av genomgripande utvecklingsstörning (PDD) men mer allvarlig än denna sjukdom. Barnen som lider av Aspergers syndrom fungerar mycket bättre än autismens patienter. Dessa patienter har normal intelligens men har problem med att kommunicera med andra.

Har du läst: A Titta bakom knäligamentskador?

Hans Asperger var den första läkaren som beskrev om denna sjukdom 1944 och denna sjukdom heter Aspergers syndrom efter honom. Till dags dato vet mycket mindre människor rätt information om denna sjukdom. Här har jag fått viktig information om denna sjukdom.

Vad är symtomen på Aspergers ?

Glöm inte att läsa: Vanliga orsaker till hörselnedsättning

Aspergers syndrom

Vad är orsakerna till Aspergers ?

3). Sociala terapier är mycket hjälpsamma för barnen med Aspergers syndrom.

4). Det finns ingen medicin tillgänglig på marknaden som kan bota denna sjukdom men om patienten lider av vissa symtom som ångest, depression, hyperaktivitet och tvångssyndrom kan dessa symtom behandlas med medicin.