förlora / få vikt

Sätt att förhindra barndomen Fetma

Anonim

förhindra barndomen fetma

Barnfetma är ett tillstånd där överflödig kroppsfett påverkar barnets hälsa eller välbefinnande negativt. Övervikt och övervikt har under det senaste decenniet blivit ett globalt problem -

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) år 2005 var ungefär 1, 6 miljarder vuxna över 15+ överviktiga, minst 400 miljoner vuxna överviktiga och minst 20 miljoner barn under 5 år var överviktiga.

Det finns så många orsaker till fetma, du kan läsa sex (6) vanligaste orsakerna till fetma, men idag talar vi om sätt att förebygga fetma

Sätt att förhindra barndomsfetma

Uppmuntra dem genom att låta dem spela utomhusspel

Använd inte mat som belöning för någon bra betyg.

Helst bör mammorna amma i 12 månader eller förlängda, eller så nära nutiden som det är praktiskt.

Tidig introduktion av näringsrik täta fasta livsmedel är onödigt och kan medföra snabb viktökning som är kopplad till fetma vid 3 års ålder.

Var en positiv förebild och aktiv förälder

Hjälp ditt barn Utveckla en bättre äta vana