barn hälsa

Är det depression eller växande smärtor?

Anonim

Det är normalt för tonåringar att ibland känna sig "blå". Faktum är att det förväntas att ungdomar är en oroande tid under vilken tonåringar upplever många sociala, psykologiska och känslomässiga förändringar.

Detta förhöjs av orealistiska förväntningar från vänner och familj, vilket gör att tonåringar känner sig avvisade och besvikna.

Tonåringar behöver vuxen vägledning för att förstå de fysiska och känslomässiga förändringarna som de genomgår. Det betyder att du måste prata med din tonåring ofta för att se till att han eller hon är på rätt spår.

Vad kan du göra?

Som förälder bör du vara säker på alla röda flaggor, inklusive ilska och irritabilitet. Du kan göra det ganska enkelt om du vanligtvis har ansikte mot ansikte samtal med din tonåring. När ditt barn talar, bör du fokusera på att lyssna och inte föreläsa.

Dessutom bör du uppmuntra din tonåring att spendera tid med vänner. Dessutom bör du se till att han eller hon får tillräckligt med motion, sömn och rätt näring.

Vad är symptomen på depression?

Om du inte är säker på om ditt barn bara verkar eller är deprimerad, överväg hur länge han eller hon har haft symtomen och hur svåra de är. Hur annorlunda är ditt barn agerande?

Hormoner kan förklara tillfälliga anfall av ångest, men inte kontinuerlig irritabilitet, slöhet och sorg.

Självmord varningssignaler