sexuell hälsa

"CUM Early eller Die early" Biverkningar av Viagra

Anonim

"CUM Early eller Die early" Biverkningar av Viagra

Biverkningar är uppdelade i två huvudkategorier; vanlig och allvarlig.

NAION

Listad som en allvarlig bieffekt är ett tillstånd som heter Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy (NAION). Detta är plötslig blindhet i en eller båda ögonen och är permanent. Medan det är en mycket sällsynt biverkning, utgör den en något ökad risk för att inträffa hos personer med hjärtsjukdom, högt kolesterol, diabetes, högt blodtryck och vissa andra ögonförhållanden. De över 50 år och som röker kan också vara större risker.

Droginteraktioner och deras effekter