sjukdomar

Är njurstenar genetiska? Lär dig hur du slutade med stenar

Anonim

Är njurstenar genetiska? Lär dig hur du slutade med stenar

Tyvärr är ja, njurstenar genetiska

Under de perioder då claudin-14 är inaktiv, har det liten skada på kroppen. Njurarna fungerar normalt och saker som kalcium och magnesium kommer att passera genom din njure och tillbaka till blodomloppet där de transporteras till olika celler i kroppen för att hjälpa till med grundläggande funktioner. Men så fort du introducerar för mycket kalcium till njurarna genom att äta en diet hög i kalcium eller salt och misslyckas med att dricka tillräckligt med vatten, kommer RNA-molekylerna som hjälper till att leda till claudin-14 frigöra generna. Och det är då helvetet går sönder.

En ökning av genens aktivitet hindrar kalcium från att återgå till blodet. Utan ett sätt tillbaka i blodomloppet går överskott av kalcium i urinen, vilket leder till en mycket hög risk för njurestenbildning. Du vet att du har stenarna om intensiv smärta utvecklas i urinblåsan, urinledaren eller urinröret. Vanligtvis är detta ett tecken på att stenarna blockerar urinflödet.

Personer med en gemensam variation i claudin-14 har en ännu större risk eftersom de tenderar att sakna förmågan att reglera genens aktivitet. Utan kontroll över generna kan du när som helst uppleva kalciumackumulering i blåsan, vilket kan leda till njurstenar.

Kan någonting göras om generna?